Studieresa till nordöstra Göteborg – Samverkan stad och land

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 10/06/2020
Hela dagen

Plats
Nordöstra Göteborg

Kategorier


Att bygga hållbara medskapande lokalsamhällen i samarbete mellan stad och landsbygd.

I samband med corona-krisen blir samhällets sårbarhet synlig. Betydelsen av det medskapande lokalsamhället ökar och behovet av att utveckla lokal produktion och ekonomier för att säkra en hållbar samhällsutveckling.

Samarbete kring hållbarhetsarbetet har börjat få fart i nordöstra Göteborg lokalt trots många hinder. Resan går till ett antal initiativ och projekt där människor tillsammans och i nya former söker vägar lokalt för att bygga hållbara lokalsamhällen.

Genom resan vill vi öka kunskapen om deras arbete, förmedla inspiration och också vidga vårt eget kontaktnät. Vi vill med denna resa informera om och föra dialog om samarbete åren framöver i det nödvändiga lärandet inom olika områden för medskapande lokalsamhällen.

Något om innehållet under dagen:
• Ny samverkan mellan stad och land.
• Hållbara Hammarkullen
• Lokal ekonomisk analys
• Ny Naturbruksfilial för lokal utveckling
• Modellodling för ny lokal produktion
• Eco Agroforestry Center Linnarhult
• Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad
• Lärje naturturism
• Bergum Gunnilse Utveckling
• Stadsnära nyodlingar Bergum
• m.m.

Anmäl dig senast 7 juni till Gunilla (0730-914 917).

Studieresan arrangeras av First to Know, Eko Agroforestry Center och Bygga & Bo i Natur – innovationsverkstad i samverkan

Studieresa 2 Kungälvsgruppen 10 11 juni 2020 pdf

Bokmärk permalänk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *