Kontakt

Styrelsen för föreningen Omställning Kungälv
Gunilla Almered Olsson, ordförande, almered.gunilla@gmail.com, 0730 914 917
Hillevi Pernmyr, sekreterare, hillevi.p58@gmail.com, 0708 348 458
Inger Wessel, kassör, inger.wessel1@gmail.com, 0709 545 558
Ann-Sofie Wahlqvist, ledamot, ann-sofie@annlitapsykolog.se, 0738 113 372
Pierre Rehnlund, ledamot, sallysigge@gmail.com, 0722 534 929
Joy (Yvonne) Öhlin Lagerstedt, ledamot, joy.bollestad@gmail.com, 0733 220 007
Anna Eklöf-Valdés, ledamot, anna.eklov@hotmail.com, 0727 234 588

Vi finns också på Facebook – Omställning Kungälv

Bild: Gunilla Almered