Grupper och projekt

 • Förnybar energi – kontakt Staffan Larsson, 0703 640 411, Thomas S. Karlsson, 0722 139 989, Pierre Rehnlund, 0722 534 929
 • Marstrandsfärjan – kontakt Anna Eklöf Valdés, 0727 234 588,
  Pierre Rehnlund, 072 253 4929, Alex Reuter, 073 816 3146
 • Lokalproducerad mat, matsystem, Sjöhålaprojektet – kontakt Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917
 • Tillsammansodling – Bollestad -kontakt Mats-Ola Persson, 070 362 1262, Ytterby – kontakt Mikael Lunneblad, Mikael Lunneblad, 0707 497 209, Tofta-Bremnäs – kontakt Annika Persson, 0733 299 202, Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917.
 • Odling i Komarken– kontakt Joy Öhlin Lagerstedt, 0733 220 007, Alex Reuter, 0738 163 146, Rolf Nilsson, 0705 691 035
 • Återbruk – kontakt Anna Eklöf Valdés, 0727 234 588
 • Kommunpolitikerkontakt – Hållbarhetsråd – Föreningsnätverket – kontakt Pierre Rehnlund, 072 253 4929, Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917, Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372
 • Offentliga föredrag om omställningsfrågor – kontakt Hillevi Pernmyr, 0708 348 458
 • Frågespalt om Hållbarhet i KungälvsPosten – kontakt Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917, Hillevi Pernmyr, 070 834 8458, Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372
 • Samarbete med org. utanför kommunen – kontakt Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372
 • Kommunikation utåt
  • Webbsidan – kontakt Mikael Lunneblad, 070 749 7209, Gunilla Almered Olsson, 0730 914 917
  • Facebook – kontakt Pierre Rehnlund, 0722 534 929, Anna Eklöf Valdés, 0727 234 588
  • Instagram – kontakt Agneta Samuelsson, 0708 898 705
  • Messenger – kontakt Ann-Sofie Wahlqvist, 0738 113 372