Författararkiv: Mikael

Projektet Sjöhåla strandäng 2021 – restaurering av igenvuxen naturbetesmark i Kungälvs kommun

Omställning Kungälv har initierat ett projekt som syftar till att restaurera en igenväxande naturbetesmark för att möjliggöra för fortsatt utveckling av betesmarkens biologiska mångfald, växter och djur. Restaureringen gynnar tillgängligheten för besökare och närboende och ökning av arealen naturbetesmarker gynnar … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Förslag till Hållbarhetsråd

Pierre Rehnlund har skrivit en motion från Liberalerna som lämnades in till Kommunfullmäktige den 28 januari om bildandet av ett Hållbarhetsråd i kommunen.  Motionen skickas från Kommunfullmäktige till Demokratiberedningen som ansvarar att förvaltningen gör en utredning som de presenterar för … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senaste artikeln i Kungälvs-Posten

Den senaste artikeln i Kungälvs-Posten, och även alla andra artiklar, hittas under fliken ”Publicerat från oss”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Notater från omställningsträff 17 november

Här kommer notater från omställningsträffen i november, se Referat Omställningsmöte 17 november 2020.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Studieresa till nordöstra Göteborg

Vi genomförde en studieresa till verksamheter i kommundelen nordöstra Göteborg den 10 juni 2020 för att lära oss mer om samverkan mellan stad och land och lokala hållbarhetsverksamheter. Programmet innehöll  bl.a. diskussioner kring lokal ekonomisk analys i Bergum-Gunnilse, hållbara Hammarkullen, ny … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tillsammansodlingarna växer

Nu finns det tre tillsammansodlingar i Kungälv! Utöver redan etablerade odlingen i Bollestad har ytterligare två startats upp i Ytterby (Östra Tunge) och i Bremnäs/Tofta. Läs mer under Odla tillsammans!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stående frågespalt i Kungälvs-Posten

Omställning Kungälv har en månatlig frågespalt i Kungälvs-Posten på temat hållbarhet och omställning; ”Klimat- och hållbarhetsfrågan”. Frågorna besvaras av Gunilla Almered Olsson, Hillevi Pernmyr och Joy Öhlin Lagerstedt. Den första spalten infördes 24 mars och återkommer sedan varje månad. Samtliga … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hållbarhetsstipendium till Omställning Kungälv

Omställning Kungälv har tilldelats Kungälvs kommuns stipendium för hållbar utveckling! Stipendiet togs emot av glada omställare i samband med kommunfullmäktiges möte den 6 februari. Motiveringen löd: ”Omställning Kungälv startade 2013 som en del av den globala Omställningsrörelsen. De jobbar engagerat … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Samarbete med ideella föreningar i Kungälv

I januari månad inleddes ett samarbete med andra ideella föreningar i Kungälv. Avsikten är att genom föreningssamarbete nå större genomslag för omställning i kommunikation med kommunpolitiker så att omställning påskyndas. Ett löst nätverk, en nätverksplattform för den hållbara omställningen, en … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar