Projektet Sjöhåla strandäng 2021 – restaurering av igenvuxen naturbetesmark i Kungälvs kommun

Omställning Kungälv har initierat ett projekt som syftar till att restaurera en igenväxande naturbetesmark för att möjliggöra för fortsatt utveckling av betesmarkens biologiska mångfald, växter och djur. Restaureringen gynnar tillgängligheten för besökare och närboende och ökning av arealen naturbetesmarker gynnar lokalproducerad ekologisk mat. Ökning av lokalproducerad mat minskar vårt importberoende – ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ökning av gräsmarksareal gynnar kolinlagring vilket är en klimatpositiv åtgärd.

Allt arbete utförs ideellt som gemensam aktivitet, en dugnad. Medel för kostnader för stängselmaterial söks från länsstyrelsen i en gemensam ansökan från Kungälvs kommun. Området kommer att betas av kor och islandshästar från två lokala djurhållare. Projektet har väckt ett mycket stort intresse och deltagande med 50-tal personer från de ideella föreningarna Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen , en lokal vägförening och andra närboende.

Hela projektet är ett exempel på lokal Agenda 2030 aktivitet i omställningsarbetet och gäller särskilt Hållbara matsystem och Lokalt deltagande av civilsamhället.

Läs mer här: Snart betar korna på Sjöhåla strandäng igen

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *